Handelsbetingelser

Handelsbetingelser

(for dig som kunde)

 

1. GENERELT

1.1
Disse generelle betingelser er gældende, når du som forbruger foretager en bestilling via www.covo.dk og dertil hørende websider. Aftalen indgås mellem dig og Covo.dk. Kontaktoplysninger og øvrige informationer om Covo fremgår af Webstedet. Betingelserne gælder for dig, som er kunde, og som bestiller via Webstedet. (Hvis du er medlem, læs ”handelsbetingelser for dig som medlem”)

1.2
For at kunne bestille på Webstedet skal Du være fyldt 18 år og i besiddelse af gyldigt betalingskort. Hvis du endnu ikke er fyldt 18 år, kan du dog alligevel købe varer, såfremt du har indhentet din værges accept eller i øvrigt har juridisk ret til at indgå købet. Covo forbeholder sig retten til i enkeltstående tilfælde at afvise eller ændre din bestilling (hvis Du eksempelvis har angivet forkerte personoplysninger eller har betalingsanmærkninger).

1.3
Covo tager forbehold for udsolgte varer samt eventuelle billed- og skrivefejl på Webstedet, eksempelvis fejl i produktbeskrivelse eller teknisk specifikation, forkerte priser samt prisjusteringer. Covo har ret til at korrigere sådanne eventuelle fejl og at ændre eller opdatere informationerne når som helst. Hvis en forkert pris er angivet for en vare, som Du har bestilt, giver Covo dig naturligvis meddelelse om dette og afventer din accept af den korrigerede pris, inden Covo fortsætter med bestillingen. Alle billedinformationer på Webstedet skal udelukkende ses som illustrationer. Sådanne illustrationer kan ikke garantere varens nøjagtige udseende. Covo er ikke ansvarlig for informationer på Webstedet, som kommer fra en tredjepart.

1.4
Webstedet og produkterne under profilen: ”Kamilla Sønderholm Aamand” ejes af Covo.dk. Alt andet indhold ejes af de forskellige medlemmer. (se navn og mail på deres profil) Dette indebærer, at varemærker, firmanavne, produktnavne, billeder og grafik, design, layout samt informationer om varer, tjenester og andet indhold ikke må kopieres eller anvendes uden skriftlig godkendelse fra ejeren selv.

2. AFTALE OG BESTILLING

2.1
For at kunne foretage et køb via Webstedet skal Du acceptere Betingelserne. Ved at acceptere Betingelserne forpligter Du dig til at følge Betingelserne i deres helhed samt godkender, at Du har gjort dig bekendt med informationerne om personoplysninger og samtykke til anvendelsen af personoplysninger og cookier i henhold til Covos Privatlivspolitik, se her.

2.2
En aftale om køb indgås først, når Covo har bekræftet din bestilling, og du har modtaget en ordrebekræftelse fra Covo via e-mail. I denne e-mail vil dit/dine produkt/er være vedhæftet. Covo opfordrer dig til at gemme denne ordrebekræftelse for eventuelle kontakter til Covos kundeservice, eller ejeren bag produktet.

3. KUNDEOPLYSNINGER M.M.

3.1
Når Du registrerer din brugerkonto og/eller skal gennemføre en bestilling, vil du blive anmodet om at angive visse personoplysninger. Du bekræfter, at de oplysninger, du angiver, er korrekte og fuldstændige samt har ansvaret for forkerte oplysninger. Informationer om Covos behandling af personoplysninger findes i Covos Privatlivspolitik.

3.2
Du forpligter dig til at sikre, at ingen andre kan anvende dine login oplysninger. Du må ikke afsløre brugernavn og kodeord over for nogen uvedkommende og skal sikre, at nedskrevne oplysninger om brugernavn og kodeord opbevares på en sådan måde, at uvedkommende ikke kan få adgang til informationerne.

3.3
Hvis Covo har mistanke om, at Du misbruger din brugerkonto eller dine login oplysninger eller på anden vis krænker Betingelserne, har Covo ret til at spærre dig. Covo har også ret til at tildele dig nye login oplysninger.

4. PRISER, GEBYRER OG BETALING

4.1
Ved bestilling via Webstedet gælder de priser, som angives på Webstedet. Priser angives i danske kroner og er inklusive moms.
4.2
Stripe er vores betalingsudbyder, og du kan betale på de måder som angives på webstedet.

5. KAMPAGNER OG TILBUD
Covo kan fra tid til anden tilbyde kampagner på Webstedet, som kan have fordelagtigere betingelser end dem, som fremgår af disse Betingelser, f.eks. vedrørende betaling eller udvidet fortrydelsesret. Disse fordelagtigere betingelser gælder, så længe kampagnen er aktiv og for de specifikke varer, som angives af Covo i forbindelse med kampagnen. Covo forbeholder sig retten til når som helst at tilbagekalde sådanne kampagner. Ved afslutning eller tilbagekaldelse af en kampagne gælder disse Betingelser uden ændringer. Tilbud på specifikke varer på Webstedet gælder i en begrænset tid, eller til varen fjernes fra webstedet.

6. GAVEKORT
Covo.dk tilbyder pt. ikke salg af gavekort eller rabatkoder

7. LEVERING OG FORTRYDELSESRET

7.1
Da Covo.dk kun tilbyder salg af digitale produkter, vil Du modtage dit produkt umiddelbart efter du har betalt. (indenfor 5 min.) Skulle dette mod forventning ikke ske, bedes du rette henvendelse til info@covo.dk.

7.2
Der er ingen fortrydelsesret på de digitale produkter der sælges på covo.dk. Hvis der grundet tekniske udfordringer ikke kan lade sig gøre at levere dit produkt/er og hvis det tager mere end 5 arbejdsdage, og dette ikke beror på dig som kunde, har du ret til at hæve købet.

8. REKLAMATION

8.1
Hvis et produkt har været misvisende eller på anden måde, langt fra det du havde forventet, bedes du rette henvendelse direkte til det medlem der har skabt produktet. (deres e-mail, vises under deres profil)
9. LINKS
Covo kan linke til andre websteder udenfor Covos kontrol, og websteder udenfor Covos kontrol kan linke til Covo. Selv om Covo forsøger at sikre, at Covo kun linker til websteder, som deler Covos personoplysnings- og sikkerhedsbestemmelser i henhold til Integritetspolitikken, er Covo ikke ansvarlig for beskyttelse eller fortroligholdelse af informationer, som du afgiver på andre websteder. Du bør udvise forsigtighed og læse personoplysningsbestemmelserne for det aktuelle websted.
10. FORCE MAJEURE
Covo er ikke ansvarlig for forsinkelser, som er forårsaget af omstændigheder, som ligger udenfor Covos kontrol såsom eksempelvis almindelig arbejdskonflikt, krig, ekstreme vejrforhold, ildebrand, lynnedslag, terroristangreb, ændret myndighedsbestemmelse, tekniske problemer, fejl i el-/tele-/dataforbindelser eller anden kommunikation samt fejl eller forsinkelse i tjenester fra underleverandør på grund af omstændigheder, som er angivet her. Disse omstændigheder skal udgøre ansvarsfritagelsesgrunde, som medfører fritagelse fra erstatningsansvar og andre følgevirkninger. Hvis en sådan situation skulle opstå, informerer Covo dig dels på starttidspunktet og dels på sluttidspunktet for den aktuelle situation. Har omstændighederne varet længere end to måneder, har både Du og Covo ret til at hæve købet med umiddelbar virkning.
11. ÆNDRINGER AF BETINGELSERNE
Covo forbeholder sig retten til når som helst at foretage ændringer i disse Betingelser. Alle ændringer af disse Betingelser vil blive offentliggjort på Webstedet. Ændringer gælder fra det tidspunkt, hvor Du har accepteret Betingelserne (i forbindelse med et nyt køb eller ved besøg på Webstedet) Covo anbefaler dog, at Du regelmæssigt holder dig opdateret på Webstedet for at blive varslet om eventuelle ændringer af Betingelserne.
12. UGYLDIGHED
Hvis en kompetent domstol, myndighed eller voldgiftsorgan skulle vurdere, at nogen bestemmelse i disse Betingelser er ugyldig, skal den pågældende bestemmelse og alle øvrige bestemmelser være gældende og være eksigible i den udstrækning, som gældende lov tillader. De bestemmelser, som erklæres ugyldige, eller som ikke kan håndhæves, vil blive erstattet af relevante juridiske vejledninger og råd.

13. LOVVALG OG TVISTER

13.1
Tvister skal i første instans løses efter fælles overenskomst efter diskussion med Covos kundeservice.

13.2
Hvis en tvist ikke kan løses efter fælles overenskomst med Covos kundetjeneste, kan du også indgive et klagemål direkte online via EU-kommissionens platform for mægling i tvister, som du finder via følgende link: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Indgiver du et klagemål via denne platform videresendes dit ærinde automatisk til det nationalt ansvarlige tvistløsningsorgan. Dette tvistløsningsorgan tager derefter kontakt til os og forsøger at løse tvisten uden at involvere domstolene.

13.3
Tvist vedrørende fortolkningen eller anvendelsen af disse Betingelser skal fortolkes i henhold til dansk lov og afgøres jævnfør punkt 13.2 ovenfor eller i sidste instans af en almindelig domstol.
________________________________________