MEDLEMSBETINGELSER

Dit medlemskab hos Covo.dk er personligt og må ikke benyttes af andre end dig selv. For at kunne identificere dig som medlem opbevares dine personoplysninger. Hvis der sker ændringer af dit navn, adresse, e-mail, telefonnummer eller andre oplysninger, som du har givet ved medlemskabets indgåelse, skal du straks meddele dette til info@covo.dk. Du er som medlem ansvarlig for, at Covo.dk til enhver tid har dine korrekte personoplysninger og e-mailadresse.

Ved oprettelsen af et medlemskab hos Covo.dk accepterer du, ud over indeværende medlemsbetingelser, også at du accepterer at modtage meddelelser om ændringer i dine medlemsbetingelser pr. e-mail.

ÆNDRING AF MEDLEMSBETINGELSER OG PRISER

Covo.dk forbeholder sig retten til at ændre medlemsbetingelser, gebyrer og priser, herunder prisen for dit medlemskab. Disse ændringer vil blive varslet via e-mail og på covo.dk.

Sådanne ændringer kan forekomme i de situationer, der er angivet nedenfor.

Ændringer i priser og gebyrer kan forekomme i følgende situationer:

  • En rabataftale, som er tilknyttet dit medlemskab, bortfalder.
  • dk foretager større investeringer for at forbedre din brugeroplevelse, hvilket bl.a. kan omfatte ansættelse af mere personale eller opdateringer, udskiftning og modernisering af udstyr og/eller faciliteter
  • Priserne reguleres som følge af markedsforholdene og samfundsudviklingen, herunder pga. forøgede omkostninger og inflation, indførelsen af nye lovgivningsmæssige krav, vedtagelsen af nye medarbejderoverenskomster mv.

Niveauet af prisstigningen vil blive fastsat forholdsmæssigt ud fra Covo.dks forøgede omkostninger.

Ændringer i Covo.dks medlemsbetingelser kan forekomme i følgende situationer:

  • Det er nødvendigt for at sikre, at Covo.dk overholder lovgivningen
  • Nye faktiske eller privatretlige forhold nødvendiggør en ændring af medlemsbetingelserne

Væsentlige og uvæsentlige ændringer til priser, vilkår og betingelser vil blive varslet via e-mail eller på covo.dk

Såfremt du ikke ønsker at fortsætte dit medlemskab til den nye pris eller under de nye betingelser, skal du opsige dit medlemskab inden den 1 i måneden.

INDMELDELSE

Du kan oprette et medlemskab på Covo.dk, ved at melde dig ind online via Covo.dks hjemmeside, under fanen “nyt medlem”. Dit medlemskab hos Covo.dk er løbende og fortsætter indtil det opsiges. I forbindelse med dit medlemskab anbefaler vi, at du opretter en betalingsaftale via betalingsservice eller en kreditkortsaftale.

 

MEDLEMSKAB NÅR DU ER UNDER 18 ÅR ELLER UMYNDIGGJORT

For at blive medlem hos Covo.dk skal du være fyldt 18 år. Hvis du er under 18 år eller umyndiggjort, skal du have tilladelse fra en værge eller dine forældre, og en af disse skal stå som betaler af dit medlemskab.

MEDLEMSSKABET

Når du vælger at blive medlem hos covo.dk, vil du modtage en velkomstmail hvor alle de nødvendige informationer står skrevet til dig. Der vil bla. være vedhæftet en pdf som du skal bruge til at lave dine opskrifter. Når der er en kunde der køber en eller flere af dine produkter, vil pengene blive overført direkte til din konto. (minus 10% i kommission som går ubeskåret til gode formål og velgørenhed) Du kan se oversigten over dem vi støtter på Covo.dk

 

MANGLENDE ELLER FOR SEN BETALING

Hvis din regning ikke betales sender vi en venlig påmindelse. Betales der ikke inden den angivne forfaldsdato, har Covo.dk ret til uden varsel at stoppe dit medlemskab.

Covo.dk forbeholder sig ret til selvstændigt eller via en samarbejdspartner at inkassere det udestående beløb og et gebyr for rykning og for sen betaling samt at indberette dårlige betalere til RKI i henhold til RKI’s gældende regler. Gebyret fastsættes af Covo.dk eller af Covo.dks eksterne samarbejdspartnere.

OPSIGELSE

Du kan til enhver tid opsige dit medlemskab hos Covo.dk med det gældende opsigelsesvarsel. Medlemskabet ophører ved udløbet af opsigelsesmåneden plus én måned. Ved opsigelse af dit medlemskab skal du sende en mail til info@covo.dk og oplyse dit fornavn, efternavn og e-mail.

 

Covo kan opsige dit medlemskab, hvis det vurderes at din side eller produkt på den ene eller anden måde ikke overholder Covos retningslinjer. Covos retningslinjer for produkter og personlig side er:

  • Pornografisk materiale er ikke tilladt.
  • Voldeligt eller krænkende materiale er ikke tilladt.
  • Materiale der er ulovligt ifølge dansk lov er ikke tilladt.

Derudover forbeholder Covo sig retten til at afvise ethvert materiale, som det finder anstødeligt eller på anden vis upassende for Covo.dk